يکشنبه 01 ارديبهشت11:41بارگذاری مجدد ثانیه دیگر

نمایش وضعیت به روز شدن قیمت ها و هشدار در صورت عدم به روز رسانی

در صورت به روز نشدن قیمت ها به هر دلیل در بخش بالای هر کادر از زمان به روز رسانی به صورت یک عدد به ثانیه نمایش داده می شود و در صورتی که که این مشکل در یک دقیقه برطرف نشود به صورت کادر زرد رنگ نمایش داده شده و به اطلاع کاربر رسیده می گردد .

در صورت حل شدن مشکل اینترنت به صورت هوشمند سیستم به روز رسانی را به صورت خودکار انجام خواهد داد.