يکشنبه 01 ارديبهشت11:41بارگذاری مجدد ثانیه دیگر

امکان حذف یک ردیف از قیمت ها

با نمایش ماوس بر روی هر یک از قیمت ها علامت X ظاهر می گردد که با کلیک روی این علامت قیمت مورد نظر به صورت موقت حذف می گردد